Användbarhet

Användbarhet

 

CubebBiz används i olika sammanhang. Dynamiken är dock alltid densamma och ligger i, att ett antal medarbetare samlas framför storskärmen för att gemensamt svara på programmets många frågor. Diskussionerna är själva kryddan och engagemanget vanligen stort oavsett om det är företagsinterna möten eller konsultledda workshops.

Koncerner ges ett gemensamt sätt och språk för att beskriva sina olika affärssituationer. Härigenom förstår dotterbolag och divisioner varandras affärssituationer så mycket bättre. Presentationer sker efter en och samma mall. Alla talar samma språk. Äpplen jämförs med äpplen! De återkommande mötena ges en helt annan och ny substans.

Företag med en ständig strävan att förbättra sin marknadskontroll och därmed lönsamhet använder programmet för optimering av sina säljinsatser.

Säljledning Ett inarbetat CRM-system underlättar framförallt beskrivningen av befintliga kunder. Man kan säga, att CRM står för djup kundkunskap medan CubeBiz står för bred marknadsöverblick. Systemen kompletterar varandra genom, att CubeBiz både hämtar och lämnar information till det befintliga CRM-systemet.

Managementkonsulter driver seminarier på storskärm med sina uppdragsgivares marknads- och ledningsgrupper.

Reklambyråer använder programmet för att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta de mest lönsamma segmenten på marknaden att rikta sina kampanjer mot.

Simuleringar, alltså vad händer om man satsar sina resurser på ett annat sätt och andra segment. Cubebiz svarar direkt.

 

Bakgrund

 

CubeBiz har successivt vuxit fram under drygt femton år. Ursprungligen var det en pappersprodukt, en sorts arbetsmodell för en nyutnämnd VD i Schweiz. Modellen fungerade och ledde senare via byggklossar och ett antal datakonsulter till dagens program (bilderna nedan).